Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKTV  → Týmy & kluby na VŠCHT → Historie Sportovního klubu VŠCHT Praha
iduzel: 25347
idvazba: 32153
šablona: stranka_ikona
čas: 23.4.2024 15:46:24
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 25347
idvazba: 32153
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ktv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/tymy/historie-sk-vscht'
iduzel: 25347
path: 8547/4135/944/1357/25353/25347
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie Sportovního klubu VŠCHT Praha

 ◳ SK_logo_pozitiv (png) → (ořez 215*215px)

V roce 1952,společně s katedrou tělesné výchovy,vznikla i dobrovolná sportovní organizace Slavia Chemie. Oddíly badmintonu,basketbalu, juda, kanoistiky, lyžování (běh i sjezd), tenisu a odbor turistiky byly založeny na spolupráci asistentů KTV a aktivistů z řad členů Svazu mládeže.

V roce 1963 byla ustávající schůze samostatné VŠTJ Chemie Praha za účasti více než 300 členů a zvolila předsedou prorektora VŠCHT prof. R. Bretschneidera a místopředsedou odb.as. KTV  J.Šilhavého.Byl založen oddíl plavání a vodního slalomu.

Ve spolupráci VŠTJ s katedrou tělesné výchovy se stala základním předpokladem činnosti VŠTJ.

Obecné cíle a úkoly tělesné výchovy byly realizovány v podmínkách VŠCHT. Nejvýznamnější byla celoroční práce oddílů, které se zapojily do studentských lig a pravidelných soutěží se ČAUS.

Začátkem roku 1988 je v TJ 740 členů, z toho je 447 posluchačů vysokých škol a 293 absolventů a zaměstnanců VŠCHT.

Badminton: Již krátce po založení se stal chemický badminton v Praze pojmem díky vynikajícím hráčům – studentům z Indie a Indonésie. Přinesl i stříbrnou medaili na AM. Dlouhodobá činnost oddílu je spojena s prací odb. as. L. Hozmana.

Basketbal: Družstva VŠCHT dlouhodobě dosahovala významných úspěchů na přeborech VŠ i na AM.Družstvo žen bylo třikrát Akademickým mistrem ČSR.

Vedoucím oddílu byl od jeho založení dr. J. Burda.

Horolezectví: Mělo širokou členskou základnu. Oddíl pořádal zimní i letní výstupy ve Vysokých Tatrách, zájezdy do pískovcových oblastí a družební zájezdy na Kavkaz.

Judo:Díky odborné specializaci odb as. J. Hříbkové se oddíl rozvíjel úspěšně již od založení  TJ. Počet členů oddílu se zvyšoval.Po odchodu J. Hříbkové převzala péči o oddíl odb. as. KTV dr. M. Benešová.

Kopaná: V letech, kdy naše škola spravovala sportovní areál Na Růžku, měla kopaná širokou základnu. Největším úspěchem bylo prvenství na AM v roce 1969 a výsledky ve studentské lize. Dlouhou dobu se věnoval družstvům odb. as. Smetana, později  B. Müler,J. Horák a v posledních letech J. Karn. Sálová kopaná se stala nejmladším oddílem TJ.

Lyžování běh: Od založení KTV měl na škole velmi dobré podmínky. Již tehdy odb. as. Jiří  Matek vychoval z řadových posluchačů velmi dobré běžce. Vrcholová etapa přišla za působení B. Müllera a M. Bartákové, zasloužilé mistryně sportu. Běžci získávali řadu let mnoho medailí na AM a reprezentovali i na mezinárodních universiádách. Po odchodu B. Millera do ČSTV vedl běžeckou složku dr. Ivo Tesárek za pomoci M. Bartákové.

Lyžování sjezd: Brzy po založení  vysokoškolských přeborů se VŠCHT stala lyžařskou velmocí díky trojici studentek E. Valíčková, H. Mahrová a L. Lukešová.11 zlatých a celá řada stříbrných i bronzových umístění nepotřebují komentář. Jako jeden z nejsilnějších oddílů organizoval mnoho významných akcí: AM, vysokoškolskou ligu, přebory na pražských vysokých škol i závody České národní ligy. O sjezdové lyžování mnoho let pečoval vzorný trenér Květa Jech a předseda oddílu ing. J. Krofta, CSc.

Orientační běh: na VŠCHT byl poprvé uspořádán na podzim 1958. Od roku 1983 je organizován ve VŠTJ Chemie Praha. Během let byla vychována řada vynikajících závodníků,členů Elity OB- ing. A.Košťálová,ing. J. Hejzlar a další. Oddíl uspořádal řadu orientačních závodů pro studenty i zaměstnance VŠCHT. Zakladatelem oddílu je dr. V.Plechatý a ing. I.Fořt,pokračovatelka Peadr. Šafandová.

Plavání: Oddíl byl aktivní a účastnil se všech soutěží a přeborů VŠ.Jen z universiády 1980 přivezli 11 medailí. Vysoko ocenit je za potřebí zásluhy prvního předsedy oddílu doc. ing. Lhoty, CSc.,který věnoval oddílu mnoholeté úsilí. Dlouhá léta se této mimořádně záslužné práci věnoval odb. as. F. Smetana. K jeho nejobětavějším spolupracovníkům patřil ing. Hynek a ing. Dubský, CSc.

Softbal: byl oblíbeným programem na základních letních kursech žen a doplňkovým sportem kanoistů, atletů, tenistů i jiných oddílů. VŠCHT byla jednou z prvních, která vypsala výběrové oddíly softbalu v rozvrhu. Oddíl byl založen v roce 1967 a rychle vyrostl v jeden z největších a nejúspěšnějších v tehdejším ČSSR. Nejvýznamnější jsou výsledky v soutěžích ČSTV. 1.místo a titul „Přeborník“ získaly ženy již 15x a muži 4x. Vyvrcholením byla účast na Evropském poháru mistrovských družstev 9 zemí. Velký podíl na úspěších měl trenér dr. Z. Josefus,odb. as. KTV. Zakladatelem oddílu trenér I. tř. odb. as. J. Šilhavý.

Tenis: vyrostl ze základny několika set studujících, kteří měli možnost hrát na deseti dvorcích v době, kdy škola zpracovala hřiště Na Růžku. Vzniklo několik závodních družstev, která hrála v soutěžích ČSTV. Na AM a universiádách získali tenisté 30 medailí, z toho polovinu zlatých. Jména F. Pála, Seifert, Písecký, Goliášová, Brzáková patřila k nejvýznamnějším.

Vodní slalom: Školu proslavil čs. reprezentant Emil Pollert, absolvent fakulty technologie paliv a vody, účastník a medailista několika mistrovství světa. První AM ve vodním slalomu bylo svěřeno KTV a oddílu VŠTJ na VŠCHT . Na AM a universiádách byli nejúspěšnějšími Červenka, Bezděka, Kmošťák, Šabatová a Horyna. Oddíl po mnoho let vedl odb. as. KTV Květa Jech.

Volejbal: volejbalový oddíl byl založen v roce 1964  a v dalším roce vstoupilo družstvo mužů do pravidelné soutěže ČSTV. V letech 1959 a 1960 vyhráli muži oblastní přebory Prahy, na AM ČSSR 1959 byli třetí a v roce 1960 čtvrtí. Ženy byly čtvrté na AM ČSSR v letech 1962 a 1971. Ve studentské lize ženy v roce 1976 zvítězily v celostátním finále. Činnost volejbalového oddílu byla spojena s působením doc. Dr. J. Horáka, CSc. A odb. as. J. Matka, CSc.

Odbor vysokohorské turistiky: působil v obdobích, kdy nebyla výuka .Přesto počet aktivních členů trvale narůstal. Pořádal přechody Krkonoš, Vysokých Tater, oblast Zdických skal a Brdů. Předsedou oddílu byl odb. as. KTV Jan Karn.

V současné době VSK Chemie sdružují 6 oddílů, ve kterých působí 353 členů. Nejpočetnější je tradičně oddíl softbalu, který se pravidelně zúčastňuje soutěží na republikové úrovni. Ve vedení působí již řadu let P. Knobloch.

Basketbal má i v současné době tendenci rozšiřovat svoje řady, brzdí jej však omezené finance a skutečnost, že VSK i škole chybí sportoviště.

Po odchodu Paedr. Voráčové z funkce převzal oddíl p. Štěpánek.

Squash je u nás relativně novým sportem.Roku 2003  vznikl při VSK oddíl pod vedením odb. as. Maška. Domovským sportovištěm se stalo centrum Na Cibulkách.

Od počátku vzniku VSK je členem oddíl orientačního běhu. Členové se pravidelně zúčastňují  individuálních sportovních akcích v rámci celé ČR. Současnou předsedkyní oddílu je zároveň úspěšná závodnice ing. Borovičková. Za jejího přispění se každý rok uskutečňuje Běh chemiků v Oboře Hvězda.

Lyžařský oddíl zaznamenal odliv členů, ale přesto ve své sportovní činnosti nadále pokračuje. Součastným předsedou oddílu je Mgr. Čtvrtečka, který vystřídal dlouholetého pracovníka a funkcionáře p. Jecha.

Nejmladším oddílem v rámci VSK je florbal. Je tvořen výhradně studenty z VŠCHT.Pravidelně se zúčastňuje kvalifikačních bojů v rámci AM. Předsedou je Mgr. Bakule.

V roce 2008 nově vznikl oddíl plážového volejbalu, který vede Mgr. Josefusová.

Aktualizováno: 13.9.2022 08:37, Autor: Martin Mašek

Technická 3, Praha 6, budova B, 4. patro, nástavba X
Na katedru se nejlépe dostanete po schodišti SCH4 u bočního vchodu do budovy B až do posledního patra (hned vedle katedry společenských věd).
Šárka Cymbálová (sekretářka)
kancelář X37, tel: 220 44 3094,
Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 8:00–11:30, 12:15–14:00,
pátek 8:00-12:00
zobrazit plnou verzi