Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKTV  → Výuka → Popis sportů
iduzel: 13990
idvazba: 16827
šablona: stranka_ikona
čas: 19.4.2019 20:25:22
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Popis sportů

Anotace předmětu

Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševních a fyzických zdatností všech studentů, výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit. VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží, podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity studentů a tím v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se „svou školou“.

Aerobik

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. První hodina je věnována zejména vysvětlení a ukázce správného provádění cviků. V dalších hodinách je cvičení procvičováno v různých krokových variacích. 

Aerobik+ posilování

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Na začátku hodiny probíhá krátké zahřátí s jednoduchou choreografií, následuje posilování hlavních svalových skupin s využitím různých pomůcek (gumičky, činky, overbally). Nechybí ani posilování břišních svalů a na závěr protažení celého těla. 

Aqua aerobik

Aqua aerobik je forma cvičení využívající odporu vody pro zvýšení zatížení pohybového aparátu, zároveň však proti klasickému aerobiku výrazně minimalizuje možnost poškození kloubů a páteře. Cvičení probíhá v rytmu hudby, která určuje tempo cvičení. Toto tempo je výrazně pomalejší než v klasickém aerobiku. Vlastní cvičení se skládá z  různých poskoků, přednožování, unožování, skrčování a kmitání. Cvičební jednotka je rozdělena na cvičení v mělké vodě a v druhé části pak ve vodě hlubší.

Atletika

Výuka probíhá převážně na atletickém Stadionu mládeže, Kotlářka Pha 6. Náplní je rozvoj základní atletických dovedností a nácvik základních atletických disciplín (běhy, hody, vrhy, skoky, štafety atd.).

V průběhu vyučovací jednotky provádíme obvykle postupně rozklusání, protažení, běžeckou abecedu, běžecké rovinky, a poté následuje vlastní nácvik vybrané disciplíny.

Cílem je zprostředkovat bližší seznámení s atletikou i studentům - neatletům. 

Badminton

Ve výuce badmintonu jsou studenti seznámeni s pravidly hry, se správným držením rakety, se správným postavením, s technikou úderů a technikou pohybu po kurtu. Zároveň je kladen důraz na rozvoj fyzické připravenosti a kloubní pohyblivosti. V neposlední řadě je součástí výuky taktika hry jak při dvouhře, tak při čtyřhře.

Basketbal

Výuka je zaměřena na základní pohybové dovednosti (driblink pravou i levou rukou, dvojtakt z pravé i levé strany, střelba na koš z místa i výskoku, přihrávky), základy herních činností útočných i obranných, individuální herní činnosti, základy herních kombinací a týmovou činnost. Cílem je samozřejmě hra a té je vždy vymezena část výuky. 

Balanční cvičení – body balance

cvičení na balančních podložkách AIREX je zaměřené především na hluboký stabilizační systém, posilování a protahování, vyrovnávací cvičení, cvičení pro správně držení těla.

Beach volejbal

Fyzicky náročný sport hrají pouze dva hráči ve hřišti. Hřiště je menší než běžný kurt a je vysypáno pískem. Výuka se skládá z rozcvičení, průpravné části a vlastní hry. V průpravné části jsou rozvíjeny základní dovednosti nezbytné pro vlastní hru, např. podání, odbití obouruč vrchem, odbití spodem.

Bodyforming

Zahřátí jednoduchou choreografií aerobicu, posilování vahou vlastního těla nebo krátkými gumičkami s důrazem na správné držení těla, stretching.

Bootcamp

Bootcamp je intenzivní kondiční program charakteristický tréninkem ve skupině na čerstvém vzduchu. Využívá venkovní uměle vytvořená či přírodní stanoviště, překážky, nářadí, náčiní apod. Provádí se ve vybrané lokalitě a terénu (taktéž s ohledem na aktuální počasí). Zjednodušeně řečeno kombinuje aerobní aktivity (např. běh) s posilováním těla.

 Cvičení bootcamp je přizpůsobeno potřebám tělesné výchovy tak, aby bylo efektivním programem pro udržení a rozvoj komplexní fyzické kondice. Je určeno zejména studentům s min. středně pokročilou fyzickou kondicí (pro orientaci např. uběhnout bez potíží souvisle vzdálenost 5km do cca 30 minut), ale zároveň se nebrání být ostatním zájemcům výzvou pro změnu životního stylu tak, aby byl pohyb pro ně každodenní radostí.

Bouldering

Bouledering je specifická odnož horolezectví, leze se v malých výškách bez lana. Koncentrace obtížnosti je v tom případě vyšší. Tento sport je vhodný pro začátečníky i pokročilé lezce. V místě je možné si zapůjčit lezecké boty, není potřeba si pořizovat vlastní vybavení.

Florbal

V současné době se florbal vyučuje ve třech objektech. Hana Na kotlářce má předpisové rozměry, hrajeme tedy v počtu 5+1.Ve zbývajících dvou objektech je hrací plocha menší, pravidla a počet hráčů musíme přizpůsobit. Nutná je sálová sportovní obuv a doporučujeme vlastní hokejku. Kdo nemá, je možnost zapůjčení. Hodiny nejsou založeny na špičkových herních výkonech, ale na pozitivním vztahu k pohybu.

Judo

Kurz je určen pro zájemce, kteří se ještě neměli možnost s tímto sportem seznámit. Základem prvních hodin je zvládnutí pádové techniky na velmi slušné úrovni. Současně s výukou pádů probíhá nácvik technik na zemi a poté technik v postoji. V průběhu celého semestru zvládnou studenti 8-10 chvatů v postoji a 7 technik na zemi. Jejich výběr je průřezem prvních třech technických stupňů (5, 4 a 3 KYU). Nedílnou součástí hodin je cvičení obratnostních prvků a posilování.

Kalanetika

Cviky jsou převážně v malém rozsahu a ve velkém počtu opakování (30 až 60 krát), správně technicky prováděné. Cvičení se skládá z několika bloků, jednotlivé bloky jsou vždy zaměřené na určitou svalovou skupinu. Na závěr každého posilovacího bloku je zařazeno protažení posilované svalové skupiny. Cvičení nezatěžuje klouby a posiluje oslabené svalové skupiny a protahuje zkrácené svalové skupiny.

Kanoistika

Výuka kanoistiky probíhá na klidném a širokém úseku Vltavy pod Vyšehradem. Ve výuce je preferováno zvládnutí ovládání lodi, tzn. všechny dovednosti zadáka. Během 2-3 hodin vše zvládne i naprostý nováček.  Výuka na vodě probíhá polovinu semestru,  kvůli chladnému počasí druhou polovinu studenti absolvují v posilovně. Nedílnou součástí výuky jsou i jednodenní splutí Berounky, Sázavy nebo Vltavy.

Kruhový trénink, funkční trénink

Kruhový trénink je založený na komplexním posílení celého těla. Pestrá škála cviků a pomůcek (BOSU- balanční pomůcka, TRX- závěsný systém, činky, overbally, gumičky, therabandy) Vám přinesou efektivní a intenzivní procvičení všech svalových skupin v rámci jedné hodiny. Samostatné cviky jsou uspořádány do kruhu a střídají se po určitém časovém intervalu na jednotlivých stanovištích. Výhodou této formy cvičení je, že mohou cvičit muži i ženy zároveň a nejsou limitováni různou fyzickou úrovní jednotlivých cvičenců. V závěru hodiny je protažení celého těla. 

Lezení 

Místem výuky lezení je umělá stěna ve sportovním centru ČVUT. Stěna je rozčleněna na část, kde lze lézt pouze s lanem a „boulderingový“ sektor, ve kterém je možné lézt bez lana v nízkých výškách. Tyto hodiny jsou vhodné pro začátečníky i pro pokročilé lezce. Nevyučují se všechny dovednosti potřebné k provozování horolezectví ve volné přírodě.

Plavání

Výuka neplavců je zaměřena na technicky správný plavecký způsob prsa, u plavců na odstranění chyb (křivý střih, nesprávné dýchání apod.). Dále jsou studenti seznámeni s plaveckými způsoby znak, kraul a motýlek, pokročilí plavci se naučí další plavecké dovednosti, např. kotoulovou obrátku, startovní skok. Součástí výuky jsou i herní prvky vodní pólo, štafetové závody a různé „vodní hrátky“. 

Posilování

Ke kondičnímu posilování je využívána posilovna, která je vybavena velkým rozsahem jednoručních dvouručních i nakládacích činek, posilovacími stroji a ergometrickými stroji. Obsahem výuky je zvýšit nebo alespoň udržet tělesnou kondici abonentů, pěstování kultury těla a zlepšení tělesných proporcí cvičenců. Vrcholem roční výuky je účast na silovém dvojboji pořádaném v závěru letního semestru.

Sálová kopaná

Sálová kopaná se hraje na regulérním hřišti pro futsal, hracím povrchem je palubovka. Hraje se s míčem se sníženým odskokem, který je velkorysý k menším technickým nedostatkům hráčů. Hodiny jsou koncipovány se zaměřením na herní stránku s předpokladem, že studenti se s kopanou již někdy setkali.

Softbal

Výuka obsahuje rozcvičení, průpravná cvičení a vlastní hry. Úplní začátečníci jsou seznamováni se základními pravidly softbalu a osvojují si herní  a pálkařské dovednosti. V rámci průpravných cvičení jsou studenti rozděleni do skupin podle herní úrovně. Skupiny pracují samostatně  a procvičují  jednotlivé dovednosti, začátečníci  se zaměřují na co nejrychlejší osvojení si základních dovedností chytání a házení. Na hru se skupiny spojují. 

Sporty v přírodě

Ze sportů v přírodě jsou vybrány hlavně kanoistika, cyklistika a lyžování. Dále je výuka doplněna cyklistickými vyjížďkami. V zimním období probíhá výuka v tělocvičně s míčovými hrami (basketbal, florbal). Dále je výuka doplněna  nepovinnými  jednodenními  kurzy, jako je sjetí Berounky či cyklistický výlet a v zimě lyžařským víkendovým kurzem v Peci pod Sněžkou nebo v Bedřichově.

Squash

Hraje se  na certifikovaných kurtech Fiberesin. Hodiny jsou určeny  pro začátečníky i pokročilejší hráče. Student se během semestru seznámí s technikou úderů, pohybem po kurtu, s pravidly  a  taktikou při zápasech. Hodiny jsou koncipovány jak tréninkově se zaměřením na zlepšení techniky, tak herně, kdy si student vyzkouší hru  s různými soupeři. Na konci semestru je uspořádán turnaj.

Spinning

Spinning je jízda na stacionárním kole při motivující hudbě dle pokynů instruktora. Jedná se o nejmodernější druh aerobní zátěže pro každého bez ohledu na výkonnost. Nezatěžuje kloubní systém, posiluje kardiovaskulární systém a směřuje k celkovému zpevnění svalů, především nohou a hýždí. Díky kombinaci různé zátěže a frekvence šlapání lze v cvičební hodině absolvovat prakticky jakýkoliv profil trati. Začíná se od jednoduchých šlapacích technik a po jejich zvládnutí se postupuje až k těm nejsložitějším. Velkou výhodou je, že si každý nastavuje zátěž podle svého momentálního fyzického a psychického stavu.

Step aerobic

Je forma kondičního cvičení s hudbou, která využívá pro zvýšení zátěže step. Během cvičení se na stepu používají různé typy kroků, skoků, poskoků a výstupů na step v rytmu hudby. Tyto jednotlivé prvky se skládají do jednoduchých pohybových sestav. Cvičení na stepech výrazně ovlivňuje svalstvo dolních končetin a hýžďové svalstvo a zároveň výrazně zatěžuje kardiovaskulární systém.

Cvičební lekce je rozdělena do dvou základních částí,  vlastní cvičení na stepu a cca 25 min cvičení rozvíjející břišní, zádové a prsní svalstvo. Závěr hodiny je věnován celkovému protažení a uvolnění zatížených svalů.

Stolní tenis

Hodiny probíhají ve specializované hale pro stolní tenis a jsou koncipované převážně jako herní. Student se seznámí s úderovou technikou (držení pálky, podání, lift, flip, topspin, drajv, smeč, slajs, čop, náraz), s obranou technikou (lobovaná, kontradrajvy, blokink kontratopspin, stopbal)  a  pohybem za stolem. Na konci semestru by student měl zvládnout zahájení hry s udržením míčku ve hře. 

Volejbal

Kolektivní hra, která na výkonnostní a především vrcholové úrovni vyžaduje zvládnutí množství koordinačně náročných herních činností, vysokou úroveň pohybových schopností, taktické myšlení a sehranost celého kolektivu. Výuka je zaměřena na základní volejbalová odbití, základy herních činností a součinnosti, individuální herní činnosti a základy herních kombinací, herní činnosti v rámci herních kombinací a týmovou činnost v rámci typové herní situace. 

Závodní volejbal

Družstvo žen a mužů se zúčastňuje tréninku,  zaměřenému  na zvyšování individuálních dovedností, nácviku herních kombinací a kolektivnímu pojetí hry. Družstva  pravidelně reprezentují  v soutěži mezi vysokými školami v Praze ve vysokoškolské lize. Vrcholem ročního tréninkového procesu je účast na akademických hrách.

Zdravotní tělesná výchova 

Skladba výuky je nejen návodem k dlouhodobé péči o problematické partie mezilopatkového a bederního svalstva, ale i návodem pro udržování pružného a silného těla jednoduchými cviky. Obsahovou náplní  výuky je soubor  protahovacích, vyrovnávacích a posilovacích cvičení, které jsou zaměřeny  převážně na korekce pohybových vad a oslabení. Tělocvik se zaměřuje především na  posturální svalstvo páteře a svaly břicha, zároveň je podporován rozvoj svalového korzetu pomocí lehčích posilovacích cvičení.

Aktualizováno: 30.11.2015 12:11, Autor: Šárka Cymbálová

Technická 3, Praha 6, budova B, 4. patro, nástavba X
Na katedru se nejlépe dostanete po schodišti SCH4 u bočního vchodu do budovy B až do posledního patra (hned vedle katedry společenských věd).
Šárka Cymbálová (sekretářka)
kancelář X37, tel: 220 44 3094,
Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 8:00–11:30, 12:15–14:00,
pátek 8:00-12:00
zobrazit plnou verzi