Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKTV  → O ústavu → Historie katedry tělesné výchovy na VŠCHT Praha
iduzel: 14027
idvazba: 16888
šablona: stranka_galerie
čas: 22.4.2024 01:50:05
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14027
idvazba: 16888
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ktv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/katedra/historie'
iduzel: 14027
path: 8547/4135/944/1357/13986/14027
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie katedry tělesné výchovy na VŠCHT Praha

V roce 1952 vznikla na VŠCHT Praha katedra tělesné výchovy jako nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu vysokých škol. Úkolem bylo zajistit povinnou tělesnou výchovu, pořádat zimní a letní výcvikové kurzy, spolupracovat s vedením školy při vytváření programů zajišťujících harmonický rozvoj vysokoškolské mládeže a v neposlední řadě vybudovat pracovní kolektiv učitelů katedry, kteří by byli na potřebné odborné a pedagogické úrovni.

      V začátcích se katedra zaměřila na plavání, gymnastiku a lehkoatletickou průpravu s prvky sportovních her. Vyvrcholením povinné výuky byly zimní a letní výcvikové kurzy. Po zavedení fakultativní tělesné výchovy (r.1954) se nabídka sportů rozšířila o kanoistiku, tenis, atletiku a vodní slalom. Cílem bylo získat co největší počet studentů pro pravidelnou tělovýchovnou aktivitu v návaznosti na povinnou tělesnou výchovu. V těchto letech měla VŠCHT až 35% studentů zařazených do fakultativní tělesné výchovy. Rozvoj vysokých škol si vyžádal kvalitativní změny v tělesné výchově, zejména v oblasti výkonnostního sportu. Tím se vytvořily předpoklady pro obnovení tradic vysokoškolského sportu ve formě sportovních přeborů vysokých škol. V ústřední sportovní komisi MŠK, která je řídila, byli také učitelé naší KTV: L.Tráva, O.Maška a Z.Malý. Postupem času se učitelé katedry specializovali na jedno až dvě sportovní odvětví. Začaly se zakládat oddíly pod VŠTJ Chemie Praha. Tím byla zahájena spolupráce mezi katedrou a VŠTJ, která trvá do dnešních dnů.

   Naše škola organizovala v minulosti řadu oblastních přeborů a to v odbíjené, košíkové, plavání, judu, tenisu, lyžování a vodním slalomu. Pořádali jsme i První akademické mistrovství ve vodním slalomu (1966) a softbalu (1976), dále Akademické mistrovství v atletice(1978) a běhu na lyžích (1980).

   Mezi tradiční a jistě i nejoblíbenější tělovýchovné akce patřily letní kurzy na tábořišti VŠCHT v Červené nad Vltavou , které s určitými obměnami přetrvávají do dnešních dnů. Dále KTV ve spolupráci s VŠTJ pořádá v oboře Hvězda tradiční „Běh Chemiků“, kde se uskutečnilo již 46 ročníků.

   Mezi pracovníky KTV, kteří se významně zasloužili o rozvoj katedry patří:

Doc.Ladislav Tráva –zaměřený na základní tělesnou výchovu a kanoistiku.V letech 1961-81 člen redakční rady Tělovýchovného sborníku. Vedoucí katedry v letech 1952-80,

Mgr. Jaroslav Šilhavý-zaměřený na softbal a tenis. V letech 1953-63 vedoucí oddělení tělesné výchovy a sportu MSS a člen výkonného výboru FISU. Nositel mnoha TV vyznamenání včetně Rytířského řádu zásluh o TVS (Francie) a Čestného GTO I.stupně (SSSR).Trenér softbalu I.stupně

Doc. PhDr.Jaromír Horák, CSc – zaměřený na volejbal a lední hokej. V letech 1968 – 72 vedoucí realizačního týmu olympijského volejbalového družstva mužů ČSSR, předseda trenérsko-metodické komise a člen představenstva Výboru volejbalového svazu ČSTV

Mgr.Květoslav Jech –zaměřený na vodní slalom a lyžování. V letech 1968-72 trenér olympijského družstva vodních slalomářů ČSSR. Předseda subkomise vodního slalomu a sjezdu Výboru vysokoškolského sportu ČSTV. Lyžařský cvičitel I.třídy.

   Na vytváření bohatých sportovních tradic VŠCHT však nemá zásluhu pouze KTV. Je to výsledek velké podpory všech dosavadních rektorů, akademických pracovníků, profesorů a docentů, ale i významných sportovců z řad zaměstnanců školy.

   V současné době KTV prošla personálními změnami. Došlo ke zúžení kolektivu učitelů, přesto KTV ve spolupráci s vedením VŠCHT Praha udržuje a rozvíjí tělesnou výchovu a navazuje tak na bohaté tělovýchovné a sportovní tradice školy.

Roku 2017 vzniká ústav tělesné výchovy a sportu. 

Zpracovali:      Mgr. Martin Mašek

                      Mgr. Pavel Bakule

Aktualizováno: 23.10.2017 15:17, Autor: Martin Mašek

Technická 3, Praha 6, budova B, 4. patro, nástavba X
Na katedru se nejlépe dostanete po schodišti SCH4 u bočního vchodu do budovy B až do posledního patra (hned vedle katedry společenských věd).
Šárka Cymbálová (sekretářka)
kancelář X37, tel: 220 44 3094,
Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 8:00–11:30, 12:15–14:00,
pátek 8:00-12:00
zobrazit plnou verzi